Industrijski turizam

Ideja organizovanja ove svojevrsne ture, prvenstveno je produkt želje za upoznavanjem mladih umetnika, nosioca srpske umetničke scene, sa estetikom koju nose vizuelno atraktivne lokacije Rudnika Bakra Majdanpek poput Severnog Revira, Flotacijskog jezera ili Servisa Teških Vozila. Ovaj vid predstavljanja industrijskih bogatstava Majdanpeka pruža mogućnost da u budućnosti, grad bude prepoznat u mnogim filmovima i video spotovima mladih srpskih reditelja, kao i video radovima nove srpske umetničke scene.

Južni Revir

Kada u Majdanpek čovek dolazi po prvi put, prva stvar zbog koje mu na tren stane dah, jeste prizor Površinskog kopa sa desne strane i sada već ogromnog jezera nastalog uticajem više faktora. Dokaz o atraktivnosti, ove, pa i drugih lokacija, koje su do sada prepoznali i neki majdanpečki umetnici, jeste da mnogi ljudi, po dolasku ili odlasku iz našeg grada, iskoriste ovaj post apokaliptični pejzaž za pozadinu svojih portreta.

Severni Revir

Severna sekcija površinskog kopa RBM-a, smeštena iza planine Starice, čiji su deo oboda pojeli bageri, još jedno je od mesta koje svojom autentičnošću može predstavljati plodno tlo za filmske scenografije ili neku drugu interakciju sa kreativnom mišlju kreatora umetničkog dela.

Groblje Guma

Stotine istrošenih, u kolone i redove poređanih “dumper “ guma, nikoga zasigurno ne mogu ostaviti ravnodušnim. Na ovom mestu ne može se napraviti loša fotografija. Prosto ne može.

Flotacijsko jezero

Smešteno je kao što i ime govori, kraj sekcije Flotacija, čiji su otpadni nusproizvodi njegov sastavni deo. Tajna nestvarne nijanse tirkiza, kao glavne karakteristike jezera, leži upravo u njenom sastavu. Kontrast oslikan u borbi prirode i hemijske agresije i skoro fatamorganični osećaj koji nosi ovo mesto, aduti su po pitanju atraktivnosti lokacije.

Servis teških vozila

Pit stop teškaša koji nose na desetine tona rude na preradu i čiji je remont i održavanje od krucijalnog značaja za nivo produktivnosti RBM-a. Ekipe automehaničara, električara i inženjera u garažama servisa svakodnevno vode borbu sa problemima koji nastaju tokom rada ovih gorostasnih mašina. Dokaz potvrde priče o potencijalnoj filmskoj ili bilo kakvoj drugoj “karijeri” opreme ili lokacija RBM-a, našli smo u bliskoj prošlosti, pri snimanju filma “Tilva Roš”, kada je damper bio “kolovođa” protesta radnika ulicama Majdanpeka.